Thơ

“Tuẫn táng theo tro bụi của tôi những tờ giấy đã cháy. Có thể thả tôi trên một con sông. Để con sông trôi ra biển. Để nước biển bay hơi. Và để tôi mưa xuống cùng những vần thơ ấy.”

==

âm yêu

mùa em

mày, tao

hai

đò

tàu

bên

thu xanh

tháng chín

tám

tinh tình ngày cuối cùng của một lần đầu tiên

thơi một ngày tháng sáu năm khỉ thứ hai

đàn mơ vừa sang ngày tám tháng năm năm hai nghìn mười sáu, sắp chạm đáy nhưng không thể bật lên

trái non, chó già ngày bốn tháng năm năm hai nghìn mười sáu

nhà chủ nhật ngày một tháng năm năm hai nghìn mười sáu

một phút đêm thứ sáu đêm thứ sáu, ngày thứ bảy, một ngày tháng tư năm hai nghìn mười sáu

tình cờ tình ngày mười chín tháng ba năm hai nghìn mười sáu

sương tay ngày mười bốn tháng một năm hai nghìn mười sáu

thương chồng ngày mười chín tháng mười hai năm hai nghìn mười lăm

máu não máu tim ngày ba mươi tháng mười năm hai nghìn mười lăm

nữu ước ngày mười hai tháng chín năm hai nghìn mười lăm

yêu chết yểu ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn mười lăm

nuôi buồn ngày mười lăm tháng sáu năm hai nghìn mười lăm

mở phập phồng ngày mười tháng sáu năm hai nghìn mười lăm

hoa rùa vàng ngày chín tháng sáu năm hai nghìn mười lăm

chỉ là con chó ngày một tháng sáu năm hai nghìn mười lăm

sóng yêu ngày hai mươi lăm tháng năm năm hai nghìn mười lăm

sữa ngày hai mươi ba tháng tư năm hai nghìn mười lăm

tôi ngửi thấy anh ngày năm tháng tư năm hai nghìn mười lăm

quẫy ngày mười một tháng ba năm hai nghìn mười lăm

nối vòng ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn mười lăm

lỡ ngày năm tháng mười hai năm hai nghìn mười bốn

loi ngoi ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn mười bốn

tóc em ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn mười bốn – sinh nhật hai mươi hai tuổi

nói gì cho hết đây anh ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn mười bốn

hôn gió ngày mười ba tháng một năm hai nghìn mười bốn

sen ngày ba mươi mốt tháng mười năm hai nghìn mười ba

mẹ yêu, thương con ngày hai mươi lăm tháng mười năm hai nghìn mười ba

hoài lang ngày mười tháng bảy năm hai nghìn mười ba

cạn. ngày hai mươi mốt tháng năm năm hai nghìn mười ba

hú tìm ngày mười tháng mười năm hai nghìn mười hai

tôi kể cho nghe ngày hai mươi mốt tháng bảy năm hai nghìn mười hai

khát tình ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn mười hai

mở lòng ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn mười hai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s